Prijavi problem

Корисни информации за ЛЕР

Објавено на: 13.04.2018 - 08:41

Годишен извештај за 2017 и план за работа за 2018 на одделението за ЛЕР - ЛИНК  (PDF)

Општински информатор „Илинден“ - „Водечки индикатори за одржлив локален економаки развој“ - ЛИНК (PDF)

Профил на општина Илинден - ЛИНК (PDF)

Интегриран годишен план за имплементација на активности/проекти - ЛИНК (PDF)

Прашалник за локалните бизнис компании во општина Илинден - ЛИНК (PDF)

Проблеми/барања произлезени од посети на компани во општина Илинден (септември 2016-март 2018) - ЛИНК (PDF)

Јавна анкета спроведена од БРИМА ГАЛУП - ЛИНК (PDF)

Анализа-ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ДЕМОКРАТИЈА - ЛИНК  (PDF)

Регистар на инвестиции во општина Илинден - ЛИНК (PDF)

Локални даноци и комунални такси - ЛИНК (PDF)

Ценовник на комунални услуги Водовод - ЛИНК (PDF)

Ценовник на комунални услуги ЈКП Илинден - ЛИНК (PDF)

 

Одлуки за економски зони

Одлука за економска зона Карагач-н.Илинден - ЛИНК

Одлука за економска зона Марино-Кадино - ЛИНК

Одлука за економска зона Стопански комплекс Илинден (блок 1,2,3,4) - ЛИНК

Одлука за економска зона Стопански комплекс Илинден (блок 5) - ЛИНК

 

Ценовник на услуги ЕВН Македонија - ЛИНК (PDF)

 -Дополнителни услуги - домаќинства - ЛИНК (PDF)

-Снабдување со електрична енергија - бизнис - ЛИНК

-Дистрибуција на електрична енергија - бизнис - ЛИНК

-Дополнителни услуги - бизнис - ЛИНК (PDF)

 

Телекомуникации и интернет

-Т-мобиле - ЛИНК

-ВИП - ЛИНК

 

Е-Урбанизам - ЛИНК

Информација за водење низ постапка во е-градежна дозвола-ЛИНК

Е-градежна дозвола - ЛИНК

Е-градежно земјиште - ЛИНК

Договр за соработка со Агенција за катастар - ЛИНК (PDF)

Основање и регистрирање на претпријатие во РМ - ЛИНК (PDF)

Финансиски поттикнувања на инвеститорите - ЛИНК (PDF)

 

Прирачници за МСП

Заштита на Интелектуална сопственост - ЛИНК (PDF)

Образование и вештини за претприемништво - ЛИНК (PDF)

Поддршка на МСП за иновации и истражување - ЛИНК (PDF)

Помош при извоз во ЕУ - ЛИНК (PDF)

Програма за помош при усогласување на законодавството за еколошка заштита за мали и средни претпријатија - ЛИНК (PDF)

Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2016 година - ЛИНК (PDF)

Помош за МСП за излез на странски пазари - ЛИНК (PDF)

Поддршки за МСП на регионално ниво - ЛИНК (PDF)

Подобрен пристап до извори за финансирање - ЛИНК (PDF)

Отстапување на правото од индустриска сопственост - Лиценца - ЛИНК (PDF)

Патент - ЛИНК (PDF)

Прирачник за изработка на стратегија за брендирање - ЛИНК (PDF)

ТАРИК и други современи услуги - ЛИНК (PDF)

Online водич за извоз на стоки во европска унија - ЛИНК (PDF)

 

Линкови од правни субјекти

Државен завод за статистика - ЛИНК

Централен регистар на Р.Македонија (Обрасци за упис) - ЛИНК

Централен регистар на Р.Македонија (Обрасци за издавање на информации) - ЛИНК

 

Технолошко индустриска развојна зона во Бунарџик

http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-skopje-1/ 

http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-skopje-2/ 

http://www.dtirz.com/zonesmk/tirz-skopje-3/ 

 

Агенција за вработување на Р.Македонија - ЛИНК

 

Банки

Стопанска банка АД - ЛИНК

НЛБ Тутунска банка АД - ЛИНК

Халкбанка Банка АД - ЛИНК

Комерцијална банка АД - ЛИНК

Македонска банка за поддршка на развојот - ЛИНК

 

Ресторани и хотели

Хотел Белви Илинден - ЛИНК (Facebook) 

Злате Ројал фуд Марино - ЛИНК (Facebook)

Кафана ДОМА Илинден - ЛИНК (Facebook)

Ресторан Нашето место Илинден - ЛИНК (Facebook)


Поликлиники и здравствени организации

Поликлиника Д-Р Апостолска Кадино - LINK

 

Бесплатни проекти за изградба на семејни куќи во општина Илинден - ЛИНК

Решение за формирање на комисија - ЛИНК (PDF)

Оглас за конкурсот - ЛИНК (PDF)

Извештај од спроведен конкурс за избор на идејно решение - ЛИНК (PDF)

Меморандум за Соработка за едукација и соработка во делот на електро-технички науки - ЛИНК (PDF)

Меморандум за соработка со Сојузот на стопански комори - ЛИНК (PDF)

Одлука за комуналии - ЛИНК (PDF)

 

English:

BUDGET OF THE MUNICIPALITY OF ILINDEN IN 2017 - LINK (PDF)

Continuing investments and reducing unemployment - LINK (PDF)

Opportunities for investments in economic facilities and houses in the Municipality of Ilinden - LINK

Investment roads lead toMunicipality of Ilinden-LINK

Successful investor destination-LINK

Information for conductiong the procedure for e-building permit-LINK

 

Лице за контакт:

Дејан Богдановски

тел: 02/2571 703, 02/2571 704

мејл: ilinden@ilinden.gov.mk

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Граѓаните на општина Илилнден активно вклучени во креирањето на буџетот за 2020 година
ilinden.gov.mk © 2013