Prijavi problem

Финансирање и буџет

Објавено на: 12.07.2010 - 15:06

Документи

ЈАВЕН ПОВИК до доверителите на Општина Илинден и доверителите на единките корисници основани од Општина Илинден, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања
Квартален извештај трет квартал 2018
Квартален извештај втор квартал 2018
Квартален извештај прв квартал 2018
Податоци за финансискиот капацитет на Oпштинa Илинден 2018 година
Завршна сметка на Општина Илинден за 2017 година
Квартален извештај четврт квартал 2017
Квартален извештај трет квартал 2017
Квартален извештај втор квартал 2017
Квартален извештај прв квартал 2017
Заклучок Буџетски Форум
Буџет на Општина Илинден за 2018 година
Квартален извештај четврт квартал 2016
Квартален извештај трет квартал 2016
Буџет на Општина Илинден за 2017 година
Завршна сметка за буџетот на општина Илинден 2016
Извештај - јавни набавки од 01-04-15-12-2016
Квартален извештај четврт квартал 2015
Буџет 2016 на Општина Илинден - Измени и дополна
Квартален извештај втор квартал 2016
Квартален извештај прв квартал 2016
ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2015 ГОДИНА
Буџет на Општина Илинден за 2016 година
ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2014 ГОДИНА
ЗАВРШНА СМЕТКА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН 2013 ГОДИНА
Квартален извештај трет квартал 2015
Квартален извештај втор квартал 2015
Квартален извештај прв квартал 2015
Буџетот на Општина Илинден за 2015 година
ИЗРАБОТКА И РЕВИЗИЈА НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА АМБУЛАНТА ВО н.м.МИЛАДИНОВЦИ
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКО - РЕКРЕАТИВНА ПАТЕКА
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ДОГРАДБА НА ДЕТСКА ГРАДИНКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО н.м.МАРИНО
ОПШТИНА ИЛИНДЕН БУЏЕТ 2014
План за јавни набавки 2014
ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН ЗА 2012 г.
Конечен извештај на овластен државен ревизор 2010 г
Конечен извештај на овластен државен ревизор 2010 г
Општина Илинден - План за јавни набавки 2013
Општина Илинден Буџет 2013
Општина Илинден завршна сметка на Буџет 2012
Ревизорски извештај Општина Илинден
Оглас за доделување на договор на јавна набавка - Фекална канализација
Податоци за финансискиот капацитет на Oпштинa Илинден
Општина Илинден отчет за 2011г Финанси
Завршна сметка на Општина Илинден за 2011 година
Буџет на Општина Илинден за 2012 година
ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН За 2012 година
Завршна сметка Општина Илинден 2010 година
Буџет на Општина Илинден за 2011 година
Годишен извештај 2010 година

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Видео

Континуирано инвестираме во подобар и поквалитетен живот за сите во општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013