Prijavi problem

Патната и комуналната инфраструктура-приоритет на граѓаните на Општина Илинден

Published on: 07.12.2018 - 17:32

Патната и комуналната инфраструктура се главен приоритет за граѓаните на Општина Илинден. Ова произлезе од Буџетскиот форум што се одржа во Средното општинско стручно училиште „Илинден“ каде што граѓаните со своето партиципативно учество дадоа свој придонес во креирањето на Буџетот на Општина Илинден за 2019 година.

 Најголем дел од предложените предлог проекти од страна на граѓаните – 23 се однесуваат на изградба, санација, реконструкција и рехабилитација на локалните улици и патишта и пешачки патеки, особено на сообраќајниците кои што се влез и излез од Општина Илинден и истовремено најфрекфентни во Општината.

Како втор по приоритет проблем што го посочија граѓаните е изградба на фекална канализација за што беа предложени 17 предлог проекти.

Веднаш по фекалната канализација следуваат предлог-проекти од областа на заштитата на животната средина, безбедноста во сообраќајот, образованието, локалниот економски развој, јавната чистота и јавно осветлување, урбанизмот, културата и спортот и детската заштита.  

Општина Илинден ги организира буџетските форуми, со цел граѓаните преку свои идеи, предлози, мислења и проекти ги посочат приоритетите во локалната заедница,  како и со своето партиципативно учество да придонесат во креирањето на Буџетот за наредната година.

Организирањето на ваквите буџетски форуми во последните години, даваат резултати, што се гледа од фактот дека токму дефинираните приоритети од страна на граѓаните се и приоритети за работа на Општината. Со утврдувањето на приоритетите, граѓаните даваат голем придонес за локалниот економски  развој и подобрување на условите за живеење. Граѓанското учество е неопходно во креирањето на буџетот зошто целта е со подобра распределба на средствата да се постигне поголем ефект, а граѓаните во нивните населени места најдобро знаат кои им се приоритетите.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013