Prijavi problem

Контакт

Published on: 14.07.2009 - 22:15

Контакт:

Општина Илинден

Улица 9 „бб.“

1041 Илинден

Република Македонија

ilinden@ilinden.gov.mk

02/2571-703, 02/2571-704

Факс
02/2573-515

Локација

Карта на нас. Илинден PDF


ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ


ЈКП Илинден:

jkpilinden@yahoo.com
02/2573-077

ЈКП Водовод:

vodovodjkp@yahoo.com
02/2573-077

Матична служба:

02/2571146

Дом на клутура „Илинден“ и општинска библиотека

02/2520542

Инспекторски служби:

КЛИКАЈ ТУКА

Локали:

Одделение

Локал

ГРАДОНАЧАЛНИК

Оператор

gradonacalnik@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, НОРМАТИВНО ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

108

normativno.pravno@ilinden.gov.mk  

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

118

finansovo@ilinden.gov.mk 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

110 , 122, 123

urbanizam@ilinden.gov.mk   

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

107

lokalen.razvoj@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР-ИНСПЕКТОРАТ

Урбанистички инсп. 111

inspektorat@ilinden.gov.mk   

животна средина 104

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

108

covecki.resursi@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

104

 

revizija@ilinden.gov.mk

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

104

nabavki@ilinden.gov.mk

АРХИВА

121

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013