Prijavi problem

Континуирано чистење, нивелирање и одржување на каналската мрежа

Published on: 10.07.2018 - 12:46

Во рамките на реализацијата на проектот „Чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали“ во општина Илинден, во тек е машинско и рачно чистење на секундарниот А-канал во населба Илинден, во должина од 3.000 метри.

Од почетокот на годината досега исчистени се 26.000 метри отворени одводни канали, од кои 4.300 метри се новоизградени канали, како дел од реализацијата на проектот за „Изградба и подобрување на системот за зафаќање и одведување на атмосферските води“.

Согласно Акциониот план за чистење на каналската мрежа за 2018 година, во рамките на континуираното машинско и рачно чистење, нивелирање и одржување на главната, секундарната и терцијалната мрежа на подрачјето на Општината, следува чистење на Главниот канал Горна зона во централниот дел на нас. Илинден и н.м. Марино, во должина од 4.000 метри.

Поради рамничарскиот терен на којшто се наоѓа oпштина Илинден, подложен на покачување на нивото на подземните води, континуирано се одржуваат главните, секундарните и терцијалните одводни канали во должина од 120 километри, со коишто се овозможува зафаќање и непречен проток на атмосферските води и високите подземни води.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • You may use [swf file="song.mp3"] to display Flash files inline

More information about formatting options

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Find Us On...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

Теми во фокусот на вниманието

Видео

„Најдобриот работник“ во Општина Илинден
ilinden.gov.mk © 2013