Prijavi problem

Моја Општина апликација:

Можности за инвестирање

27.11.2014 |

Нови 11 парцели за станбени куќи во новата населба „Јака“

Нова објава за 11 нови парцели во новата населба „Јака“ со  намена за изградба на А1- домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени: Б1, В1 и Д3. По пат на електронско јавно наддавање - Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 18.12.2014 година. 

28.11.2014 |

Конкурс за идејно решение за изградба на пешачко-рекреативна патека

Општина Илинден со цел подобрување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците и велосипедистите, зголемена безбедност на децата од училишна возраст, овозможување на нови можности за спорт и рекреација како и пред се мотивирање на што повеќе млади луѓе да се занимаваат со спортски активности и развивање на спортскиот дух, комуникацијата, заедничкото дружење, односно развивање на рекреативниот спорт, отпочна со активности за реализирање на проектот „Изградба на пешачко-рекреативна патека“.

28.11.2014 |

Конкурс за идејно решение за доградба на Детската градинка Гоце Делчев

Општина Илинден со цел да излезе во пресрет на потребите на граѓаните за згрижување на најмладите дечиња од предучилишна возраст, отпочна со активности за реализирање на проектот за проширување и доградба на детската градинака „Гоце Делчев“.

18.12.2014 |

Младите пожарникари од Општина Илинден се вклучија во кампањата „Топол дом без пожари“

Општинскиот противпожарен сојуз „Илинден“, во соработка со Противпожарниот сојуз на градот Скопје ја реализитраше кампањата „Топол дом без пожари“ во сите 12 населени места на Општина Илинден.

17.12.2014 |

Промовирана алатка за општествена отчетност во Општина Илинден

Општина Илинден во соработка  со Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) и УНДП го реализира проектот Промовирање на општествена отчетност на локално ниво. Во рамките на проектот во просториите на Општината инсталиран е софтвер за општествена отчетност преку  кој граѓаните можат да бидат анкетирани за тоа колку се задоволни или, незадоволни од општинската администрација.

17.12.2014 |

Граѓаните на Општина Илинден ги одбраа приоритетните проекти за 2015 година

Повеќе проекти од областа на патната инфраструктура, образованието, заштитата на животната средина, уредувањето на градежното земјиште, урбанизмот, јавната чистота и јавното осветлување, спортот и културата, граѓаните ги посочија како приоритети кои што треба да влезат во Буџетот на Општина Илинден за 2015 година.

16.12.2014 |

Општина Илинден побогата за уште една инвестиција и камен темелник

Бизнис заедницата на Општина Илинден добива уште еден нов член. На пригодна свеченост, во локалната економска зона Марино–Кадино, беше поставен камен темелник на нов стопански објект на фирмата „Тосама Трејд“, на која присуствуваше и градоначалникот на Општина Илинден, Жика Стојановски. Станува збор за компанија која што се занимава со санитетски материјали за медицински цели, која што ќе изгради деловно-магацински објект со површина од 1.000 метри квадратни, чија вредност според проценката на инвеститорот би била над 500.000 евра.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

ilinden.gov.mk © 2013