Prijavi problem

Ние инвестираме во Македонија!

Традиционално одбележување на Свети Труфун во н.м. Ајватовци

Во организација на црковниот одбор на црквата „Свети Трифун“, на 14.02.2016 година (недела) со почеток во 08.30 часот, по повод верскиот празник Свети Трифун, во н.м.Ајватовци ќе се одржи традиционално закројување на лозјата.

06.02.2016 |

ОТЧЕТ 2015

Во согласност со нашите континуирани заложби за поголема транспарентност, комуникација и интерактивност со граѓаните, продолжувајќи ја досегашната пракса, подготвивме Отчет со преглед, анализа и претставување на реализираните проекти и активности во Општина Илинден во 2015 година.

05.02.2016 |

Пуштена во употреба фекална канализација со пречистителна станица - сегмент 7, во населба Илинден

Во населба Илинден изграденa и пуштена во употреба е фекална канализација, систем за прифаќање, третман и одведување на отпадните води - сегмент 7, со канализациска мрежа во должина од 3.500 метри, пречистителна станица со капацитет од 1250 еквивалент/жители и поставени 6 препумпни уреди, со што е обезбедена можност за приклучување на 330 домаќинства.

05.02.2016 |

Пуштена во употреба нова АМБУЛАНТА во Миладиновци

Изграден и пуштен во употреба е нов објект од областа на здравството-Амбуланта во Миладиновци на површина од 300 метри квадратни кој располага со две ординации за општа медицина, стоматолошка ординација, просторија за вакцинација, просторија за интервенција, лабораторија, аптека, чекална, како и оптимален број на тоалети за пациентите.

05.02.2016 |

Локалната економска зона Марино-Кадино поволна за инвестиции

Инвестицискиот циклус во Општина Илинден во последните години претставува производ и плод на спроведување и реализација на реален и ефективен концепт за овозможување поволни услови за влез на инвестиции во Општината, што придонесува за одржлив локален економски развој, како и регионален развој.

05.02.2016 |

Нови можности за индивидуално домување во Општина Илинден

Општина Илинден активно се вклучува во реализацијата на Поектот „Купи куќа за млади“, со тоа што во продолжение на населбата Јака Општината  ќе обезбеди уште 850 градежни парцели за изградба на семејни куќи, како и уште 150 парцели за индивидуално домување во н.м. Ајватовци. Во тек е подготовка за изработка на детални урбанистички планови за планираните локации кои ќе опфатат вкупно 1.000 парцели за градење на куќи.

05.02.2016 |

Пуштена во употреба пешачко-излетничка патека во Ајватовци

Во рамките на проектот за уредување на излетничките места во Општина Илинден, во населено место Ајватовци пуштена во употреба е пешачко-излетничка патека, спортско игралиште и детски реквизити.

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

ilinden.gov.mk © 2013