Prijavi problem

Објава за отуѓување на парцела за изградба на ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА

03.09.2014 |

7 aтрактивни локации за влез на нови инвестиции во Општина Илинден

Општина Илинден објави нови седум атрактивни локации на градежно земјиште, со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија.

Право на учество на јавното наддавање имаат физички и правни лица кои што ќе достават Пријава за учество во електронско јавно надавање.Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 07.10.2014 година до 16:00 часот 

02.09.2014 |

Нови 7 парцели за станбени куќи во новата населба „Јака“

Нова објава за 7 нови парцели во новата населба „Јака“ со  намена за изградба на А1- домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени: Б1, В1 и Д3. По пат на електронско јавно наддавање - Пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават до 23.09.2014 година.

14.07.2014 |

Објава за отуѓување на парцела за изградба на ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА

Домот за стари лица ќе се гради на пристапна локација со комплетна инфраструктура, во централниот дел на Општината, што се наоѓа на само десеттина километри од центарот на главниот град.

Право на учество на јавното наддавање имаат физички и правни лица кои што ќе достават Пријава за учество во електронско јавно надавање, која што треба да се достави до 19.09.2014 година на адресата на Општина Илинден.

04.08.2014 |

Објава за отуѓување на парцела за изградба на Б2-големи трговски единици - трговски центар, голема специјализирана продавница или супермаркет

Парцелата за изградба на големи трговски единици - трговски центар, голема специјализирана продавница или супермаркет се наоѓа на пристапна локација во централниот дел на Општината, што се наоѓа на само десеттина километри од центарот на главниот град.

Право на учество на јавното наддавање имаат физички и правни лица кои што ќе достават Пријава за учество во електронско јавно надавање, која што треба да се достави до 17.09.2014 година.

15.09.2014 |

Објавен новиот број на општинскиот информатор „Илинден“

Општина Илинден со чест го објавува следниот број на Општински Информатор „Илинден“.

Известување за упис на ученици за Бесплатни курсеви

Почитувани,На 13.09.2014 година (сабота) ќе се вршат уписи за Бесплатните курсеви што Општина Илинден ги организира во рамките на Културно Едукативниот Центар „Илинден“.Учениците од четврто до деветто одделение од трите основни училишта „Гоце Делчев”, „Ристо Крле” и „Браќа Миладиновци” ќе можат да се пријавуваат за изучување на Бесплатните курсеви

10.09.2014 |

ОКТА донираше компјутери наменети за Домовите на култура во Општина Илинден

Општина Илинден ја продолжува успешната соработка со компанијата ОКТА со која  досега одлично соработуваше во областа на образованието, културата, заштитата на животната средина како и други  активности што се во надлежност на локалната самоуправа. 

Следете не на...

Find Општина Илинден on TwitterFind Општина Илинден on FacebookFind Општина Илинден on YouTube

пребарување

ilinden.gov.mk © 2013